Hình thức: Cần bán
Loại: Biệt thự
Diện tích: 400 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 18-25 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Nhà mặt phố
Diện tích: 100 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 5,9-6,3 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Nhà liên kế
Diện tích: 160 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 8 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Biệt thự
Diện tích: 200 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 12 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 638,45 (m2)
Hướng nhà:
Giá: 70 triệu/m2
TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng: 18/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 90 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 95 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 110 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 90 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 95 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 110 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 44 triệu/m2
Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Nhà mặt phố
Diện tích: 100 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 5,9-6,3 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Nhà liên kế
Diện tích: 160 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 8 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Biệt thự
Diện tích: 200 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 12 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Biệt thự
Diện tích: 400 (m2)
Hướng nhà:
Giá: Từ 18-25 tỉ/căn
Quận 9, TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 25/01/2021
Hình thức: Cần bán
Loại: Đất nền
Diện tích: 638,45 (m2)
Hướng nhà:
Giá: 70 triệu/m2
TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Ngày đăng: 18/01/2021
Không tìm thấy dữ liệu
© Bản quyền 2020 thuộc Công ty TNHH Bất động sản A2Z LAND.